Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Νοσοκομεία από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Πυροσβεστικά Σώματα από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Λιμάνια από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Πρεσβίες από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Αστυνομικά Τμήματα από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Αεροδρόμια από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα γεωχωρικά δεδομένα για τα Ταχυδρομεία από εδώ.

Το Alert 24/7 (κωδ. έργου Τ1ΕΔΚ-01167) υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου TOURISTA 24/7 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα νέα του Alert 24/7.

AVMap GIS Α.Ε

Κεντρικά γραφεία:
Λεωφ. Μαραθώνος 77
Πικέρμι,  ΤΚ 19009

 

Τηλ: +30 210 8056321-3

Email: support@avmap.gr

Website: www.avmap.gr

 

Gemini Security

Κεντρικά γραφεία:
Αναπαύσεως 43
Βριλήσσια, ΤΚ 15238

 

Τηλ: +30 210 6854474

Email: main@geminisecurity.gr

Website: www.geminisecurity.gr